Ψυχικό

Ημερολόγιο πολιτικής δραστηριότητας
Πολιτική Δράση - Β΄ Αθηνών
  • 02/10/08 - Υποβολή ερώτησης στη Βουλή προς το ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Τέταρτης Γραμμής του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας»
Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • 06/04/08 - Συμμετοχή σε πολιτιστική εκδήλωση και ανάγνωση ποίησης στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
  • 07/02/10 - Συμμετοχή στην δενδροφύτευση των Τουρκοβουνίων που οργάνωσε ο ΣΠΑΤ
  • 27/04/12 - Περιοδεία στο κέντρο του Δήμου και συζήτηση με πολίτες για ζητήματα που τους απασχολούν
  • 24/10/13 - Παρουσία-ομιλία σε εκδήλωση κατοίκων για το θέμα των αντικειμενικών αξιών
  • 10/02/14 - Παρουσία-Χαιρετισμός στην κοπή πίτας του Δήμου
Νέα Δημοκρατία - Β΄ Αθηνών
  • 04/02/07 - Παρουσία στην ετήσια συγκέντρωση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
  • 13/01/14 - Παρουσία στην κοπή πίτας της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης