Νέα Ερυθραία

Ημερολόγιο πολιτικής δραστηριότητας
Πολιτική Δράση - Β΄ Αθηνών
 • 02/10/08 - Υποβολή ερώτησης στη Βουλή προς το ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση της Τέταρτης Γραμμής του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας»
Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • 18/02/08 - Επίσκεψη σε περιοχές του Δήμου κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας
Νέα Δημοκρατία - Β΄ Αθηνών
 • 25/11/07 - Επίσκεψη και Ομιλία στα γραφεία της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
 • 30/01/08 - Επίσκεψη και Ομιλία στα γραφεία της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
 • 21/02/09 - Παρουσία - Χαιρετισμός σε ετήσια συνεστίαση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
 • 04/02/12- Παρουσία – Χαιρετισμός σε κοπή πίτας της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
 • 24/04/12 - Ομιλία σε εκδήλωση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
Νέα Δημοκρατία - Β΄ Αθηνών
 • 25/11/07 - Επίσκεψη και Ομιλία στα γραφεία της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
 • 30/01/08 - Επίσκεψη και Ομιλία στα γραφεία της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
 • 21/02/09 - Παρουσία - Χαιρετισμός σε ετήσια συνεστίαση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
 • 04/02/12- Παρουσία – Χαιρετισμός σε κοπή πίτας της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
 • 24/04/12 - Ομιλία σε εκδήλωση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης